Hjem

Velkommen til

F.C. Fløngs hjemmeside


Du kan her finde nyttig information om klubben, holdene, bestyrelsen, holdledere og sponsorerne. 

Nyt og aktuelt


Nyhedsbrev

                                                                         

Kære FC Fløng medlemmer,


Året 2023 er godt i gang og det er det også i klubben.
Vi har givet vores høringssvar til kommunen angående anlægning af ny kunststofbane i Høje Tåstrup kommune. Med baggrund i vores begrundelser anbefalede vi grusbanen i Fløng som vores 1. prioritet og dernæst Stenbuen i Hedehusene som 2. prioritet. Den nye bane skulle stå færdig til efteråret.
(Svaret på placering af ny kunststofbane i HTK er kommet i dag, den bliver placeret på Sydskellet i Tåstrup. I HTK vil man bestræbe at tilgodese området Fløng/Hedehusene ved næste nye kunststofbane.)


Den 10. januar var vi til ekstraordinær generalforsamling i REOS, hvor der var lagt op til, at der skulle stemmes om et sammenarbejde mellem REOS og SBU. Det endte med at afstemningen blev udsat til REOS ordinær generalforsamling i november, man ville gerne have økonomien belyst noget bedre. REOS kører sæson 2023 videre som vi kender den.


Nyt tiltag fra bestyrelsen.
For at sikre FC Fløngs fortsatte eksistens i årerne fremover og ingen spillere føler sig forbigået og mister lysten til at være en del af klubben, har bestyrelsen besluttet følgende:
Fremover skal holdlederne for REOSholdene udtage fuldt hold (10 mand) til alle forårets kampe senest 14 dage før sæsonstart. I planlægningen skal alle spillere som udgangspunkt, have lige mange kampe tildelt.
Ved afbud fra nogle af de udtagende spillere, skal der først forsøges at finde en afløser i form af anden ikke udtaget spiller fra holdet.
Kampfordelingen skal hænges op på klubbens opslagstavle inden sæsonstart.
Samme regelsæt gælder for efteråret.HUSK klubbens målsætning: ”At fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel samt styrke det sociale netværk”.


Opstartsfesten satser vi på bliver lørdag den 18. marts i Flønghallen. Nærmere tilgår.


Kontingent sæson 2023:
SBU 8-mandsholdet:
(SBU + GYM + Helårstræning + Invitation til klubarrangementer). 825 kr.


REOS: (REOS + GYM + Helårstræning + Invitation til klubarrangementer). 600 kr.


VOM + Aktivt medlemskab:
(Helårstræning + GYM + Invitation til klubarrangementer). 600 kr.


Passivt medlemskab:
(Sommertræning + Vintertræning + Invitation til klubarrangementer). 100 kr.


Indbetaling af kontingent senest den 28. februar 2023.
FC Fløngs kontonummer: 5292 105948


De bedste hilsner
Lars Andersen
Formand, FC FløngInfo og aktiviteter!!


Sommertræning:

Så er det tid til fællestræning i Fløng

fra 3. juli til 2. august

mandag og onsdag kl. 18:30.


Husk tilmelding på holdsport!!


Grill efter træning:

Den 3. juli kl. 20:00 tænder vi grillen og hygger os med pølser og en øl.

Jer der ikke træner med er selvfølgelig også meget velkomne.


Husk tilmelding på holdsport!!  

FC Fløng sponsorer