Hjem

Velkommen til

F.C. Fløngs hjemmeside


Du kan her finde nyttig information om klubben, holdene, bestyrelsen, holdledere og sponsorerne. 

Nyt og aktuelt


Nyhedsbrev

                                                                        

Kære FC Fløng medlemmer,


Lidt information om hvad der sker i og omkring klubben.


Ny kunstgræsbane i kommunen.
Kunstgræsbanen som skulle stå klar i Tåstrup her i efteråret er sat i bero. Det skyldes at man har bedt politikkerne i kommunen om at finde penge til en kunstgræsbane yderligere, som så skal ligge i Tåstrup Vest, som er vores område.
Man regner med en bedre pris på bestilling af to baner frem for en, men nu må vi vente på hvad politikkerne beslutter sig for.


Internet i klubhuset.
Vi har haft møder med kommunen om etablering af en god solid internetforbindelse i vores klubhus, og det er nu bevilliget. Så det kommer til at ske i nærmeste fremtid.


Indendørsbold.
Vi arbejder på, at få Fløng Hallen en fredag om måneden, med start i november og slut marts, til lidt indendørsbold. Når datoerne er på plads, kommer de på Holdsport.


REOS.
Beslutningen om REOS skal lægges ind under SBU er ikke afgjort endnu. Vi går ud fra at der bliver taget stilling til dette på kommende Generalforsamling i REOS. Sker dette, vil det også påvirke vores kontingent, for dem der spiller i REOS, da det hele bliver væsentlig dyrer.


Kontingent.
Bestyrelsen kommer til at diskuterer vores fremtidig kontingentsatser, på baggrund af faktiske omkostninger hos SBU og REOS. Så må vi se om det kommer til at påvirke nuværende satser.


Afslutningsfest.
HUSK at tilmelde dig til klubbens afslutningsfest på Holdsport. Der er deadline på torsdag og om fredagen bestilles maden. SBU holdet giver Martin besked.


Vintertræning.
Vintertræningen er så småt begyndt, kom op og hold formen vedlige og mød de andre medlemmer på tværs af årgangene. Det hele ligger på Holdsport.


De bedste hilsner
Lars Andersen
Formand, FC FløngInfo og aktiviteter!!


Vintertræning for alle hold:

Så er fællestræningen for alle hold fodt igang. Mandag kl. 18:15 i Fløng

og fra 1. novenber kl. 20:00 i Hedehusene.

Se mere info på holdsport og husk også tilmelding på holdsport!!

 

FC Fløng sponsorer